FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ७५/७६ 01/17/2019 - 14:06 PDF icon 6 गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
गाउँसभा संचालन कार्यविधि ७५/७६ 01/17/2019 - 14:01 PDF icon 4 गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावलि ७५/७६ 01/17/2019 - 14:00 PDF icon 3 गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावलि ७५/७६ 01/17/2019 - 13:59 PDF icon 2 गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
बैठक संचालन कार्यविधि ७५/७६ 01/17/2019 - 13:57 PDF icon 1.बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
शिक्षा एेन ७५/७६ 08/30/2018 - 12:35 PDF icon शिक्षा एेन .pdf
विनियाेजन एेन ७५/७६ 08/14/2018 - 11:42 PDF icon biniyojan word ein 01_0 (2).pdf
अार्थिक एेन ७५/७६ 07/17/2018 - 11:58 PDF icon Arthik ein.pdf

Pages