FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७९।०८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको विवरण ७९/८० Tuesday, January 9, 2024 - 12:32 PDF icon सामाजिक सुरक्षा आव २०७९।०८० final.pdf
आ.व. २०७८/०७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको विवरण ७९/८० Monday, July 18, 2022 - 17:12 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली.pdf
आ.व. २०७७/०७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तेस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीहरूको विवरण ७७/७८ Wednesday, July 7, 2021 - 15:45 PDF icon २०७७-०७८ को तेस्रो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको विवरण.pdf
आ.व. २०७७/०७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीहरूको विवरण ७७/७८ Monday, May 3, 2021 - 12:21 PDF icon २०७७-०७८ को दोस्रो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको विवरण.pdf
आ.व. २०७७/०७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पहिलो किस्ता पाउने लाभग्राहीहरूको विवरण ७७/७८ Tuesday, January 19, 2021 - 14:21 PDF icon २०७७-०७८ को पहिलो किस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको विवरण.pdf