FAQs Complain Problems

गाउँसभाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सरुमारानी गाउँपालिकाको १२ औ गाउँसभाको निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको सूचना

७९/८० 02/23/2023 - 12:37 PDF icon gaunsabha nirnaya haru.pdf

सरुमारानी गाउँपालिकाको ११ औ गाउँसभाको निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको सूचना

७९/८० 07/24/2022 - 11:54 PDF icon सरुमारानी गाउँपालिकाको ११ औ अधिवेशनको निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको.pdf

मिति २०७८/१०/०४ र ०८ गतेको दशौँ गाउँसभाको निर्णय

७८-७९ 01/26/2022 - 10:50 PDF icon १० दशौँ गाउँसभा २०७८-१०-०४---०८.pdf

मिति २०७८/०३/१० गतेको नवौँ गाउँसभाको निर्णय

७७/७८ 06/29/2021 - 11:06 PDF icon ९ नवौं गाउँसभा २०७८-०३-१०.pdf

मिति २०७७/११/२६ गतेको आठौँ गाउँसभाको निर्णय

७७/७८ 03/18/2021 - 14:03 PDF icon ८ आठौं गाउँसभा २०७७-११-२६.pdf

मिति २०७७/०३/१० गतेको सातौँ गाउँसभाको निर्णय

७६/७७ 07/09/2020 - 15:22 PDF icon ७ सातौं गाउँसभा २०७७-०३-१०.pdf

मिति २०७६/१०/०९ गतेको छैठौं गाउँसभाको निर्णय

७६/७७ 02/17/2020 - 13:12 PDF icon ६ छैठौं गाउँसभा २०७६-१०-९.pdf

मिति २०७६/०३/१० गतेको पाँचौं गाउँसभाको निर्णय

७५/७६ 06/30/2019 - 12:21 PDF icon ५ पाँचौ गाउँसभा २०७६-०३-१०.pdf

मिति २०७५/०९/२७ गतेको चौथो गाउँसभाको निर्णय

७५/७६ 01/16/2019 - 12:39 PDF icon ४ चौथो गाउँसभा २०७५-०९-२७.pdf

मिति २०७५/०३/२० र २१ गतेको तेस्रो गाउँसभाको निर्णय

७४/७५ 07/09/2018 - 15:40 PDF icon ३ तेस्रो गाउँसभा 2075-03-20 र 21.pdf

Pages