FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नदि जन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन तथा घाटगद्दी गर्ने र घाटगद्दी स्थलबाट विक्री वितरण गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान दोस्रो पटक जारी सूचना ।।

दस्तावेज: 

ऐरावती बड्डाँडा पुठाखोला दाङ सडक स्तरोन्नती योजना को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

(बड्डाँडा उपल्लोखुट्टी तिराम मोटरबाटो निर्माण तथा स्तरोन्नति ) बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।।

दस्तावेज: 

Pages