FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९-०५-१७ गते को कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 09/04/2022 - 16:10 PDF icon मिति २०७९।०५।१७ गते.pdf

मिति २०७९।०५।०५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 08/25/2022 - 10:31 PDF icon मिति २०७९।०५।०५ गते को कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०७९।०४।०६ गते बसेको बैठकको निर्णय

७९/८० 07/26/2022 - 12:58 PDF icon karyapalika nirnaya.pdf

मिति २०७९-०३-२३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८-७९ 07/07/2022 - 17:35 PDF icon २०७९.३.२३ को कार्यपालिका निर्णय.pdf

मिति २०७९-०३-२१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८-७९ 07/06/2022 - 15:30 PDF icon २०७९.३.२१ को कार्यपालिका निर्णय.pdf

मिति २०७९-०३-०९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८-७९ 06/24/2022 - 14:06 PDF icon 2079-03-09.pdf

मिति २०७९-०२-२४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८-७९ 06/07/2022 - 17:21 PDF icon 2079-02-24.pdf

मिति २०७९-०२-१० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८-७९ 05/24/2022 - 17:10 PDF icon 2079-02-10.pdf

मिति २०७९/०१/०६ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 04/24/2022 - 15:35 PDF icon 2079-01-06.pdf

मिति २०७८/१२/०४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 03/18/2022 - 12:38 PDF icon 2078-12-4.pdf

Pages