FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९।१०।१७ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 02/03/2023 - 11:09 PDF icon मिति २०७९।१०।१७ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०७९।०९।२१ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 01/06/2023 - 10:57 PDF icon मिति २०७९।०९।२१ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०७९।०८।१९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 12/06/2022 - 15:59 PDF icon gaunpalika ko nirnyaa.pdf

मिति २०७९।०७।१९ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७९/८० 11/10/2022 - 10:42 PDF icon ०७९।०७।१९.pdf

मिति २०७९।०६।१३ गते कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 10/20/2022 - 11:25 PDF icon मिति २०७९।०६।१३ गते कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०७९-०५-१७ गते को कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 09/04/2022 - 16:10 PDF icon मिति २०७९।०५।१७ गते.pdf

मिति २०७९।०५।०५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 08/25/2022 - 10:31 PDF icon मिति २०७९।०५।०५ गते को कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०७९।०४।०६ गते बसेको बैठकको निर्णय

७९/८० 07/26/2022 - 12:58 PDF icon karyapalika nirnaya.pdf

मिति २०७९-०३-२३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८-७९ 07/07/2022 - 17:35 PDF icon २०७९.३.२३ को कार्यपालिका निर्णय.pdf

मिति २०७९-०३-२१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८-७९ 07/06/2022 - 15:30 PDF icon २०७९.३.२१ को कार्यपालिका निर्णय.pdf

Pages