FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०१/०६ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 04/24/2022 - 15:35 PDF icon 2079-01-06.pdf

मिति २०७८/१२/०४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 03/18/2022 - 12:38 PDF icon 2078-12-4.pdf

मिति २०७८/११/१३ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 02/27/2022 - 11:20 PDF icon 2078-11-13.pdf

मिति २०७८/११/०१ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 02/14/2022 - 12:32 PDF icon 2078-11-1.pdf

मिति २०७८/१०/२४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 02/08/2022 - 16:46 PDF icon 2078-10-24.pdf

मिति २०७८।१०।०३ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 01/18/2022 - 12:20 PDF icon 2078-10-03 .pdf

मिति २०७८।०९।२२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 01/09/2022 - 15:30 PDF icon 2078-09-22.pdf

मिति २०७८।०९।१४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 01/02/2022 - 14:40 PDF icon 2078-09-14 (09-16).pdf

मिति २०७८।०९।०४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 12/21/2021 - 20:03 PDF icon 2078-09-04.pdf

मिति २०७८।०७।२४ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 11/12/2021 - 13:31 PDF icon 2078-07-24.pdf

Pages