FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०।१०।२५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 02/15/2024 - 13:09 PDF icon jpg2pdf (1).pdf

दोस्रो गाउँसभाको चौधौं अधिवेशन बैठक २०८०।०७।२३ गते सम्पन्न भएको छ

८०/८१ 02/14/2024 - 12:27 PDF icon CamScanner 02-14-2024 11.59.pdf

मिति २०८०।१०।०५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 01/22/2024 - 13:12 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु (1).pdf

मिति २०८०।०९।१९ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 01/12/2024 - 11:15 PDF icon 9.19 गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०८०।०८।०८ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/29/2023 - 11:56 PDF icon CamScanner 11-29-2023 11.47.pdf

मिति २०८०।०७।२० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/08/2023 - 15:25 PDF icon CamScanner 11-08-2023 15.10.pdf

मिति २०८०।०६।२४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८०/८१ 10/16/2023 - 15:45 PDF icon CamScanner 10-16-2023 15.39.pdf

मिति २०८०।०५।१७ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 09/12/2023 - 14:22 PDF icon CamScanner 09-12-2023 14.11.pdf

मिति २०८०।०४।२९ गते र २०८०।०५।०१ गते को कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७९/८० 08/27/2023 - 13:34 PDF icon CamScanner 08-27-2023 10.53.pdf

मिति २०८०।०३।२८ गते बसेको कार्यपालिकको निर्णय

७९/८० 08/16/2023 - 12:26 PDF icon 2080-03-28.pdf

Pages