FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८१।०२।१४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 05/31/2024 - 12:22 PDF icon CamScanner 05-31-2024 12.01.pdf

मिति २०८१।०१।३१ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 05/19/2024 - 10:47 PDF icon मिति २०८१।०१।३१ गते को निर्णय.pdf

मिति २०८१।०१।२१ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 05/08/2024 - 11:23 PDF icon CamScanner 05-08-2024 11.15.pdf

मिति २०८०।१२।३० गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 04/15/2024 - 14:07 PDF icon २०८०।१२।३०.pdf

मिति २०८०।१२।२२ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 04/10/2024 - 09:29 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय २०८०।१२।२२.pdf

मिति २०८०।११।२१ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 03/12/2024 - 16:28 PDF icon CamScanner 03-14-2024 16.29.pdf

मिति २०८०।११।१० गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 02/28/2024 - 10:36 PDF icon बैठक २०८०.११.१०.pdf

मिति २०८०।१०।२५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 02/15/2024 - 13:09 PDF icon jpg2pdf (1).pdf

दोस्रो गाउँसभाको चौधौं अधिवेशन बैठक २०८०।०७।२३ गते सम्पन्न भएको छ

८०/८१ 02/14/2024 - 12:27 PDF icon CamScanner 02-14-2024 11.59.pdf

मिति २०८०।१०।०५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 01/22/2024 - 13:12 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु (1).pdf

Pages