FAQs Complain Problems

समाचार

घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
सरूमारानी गाउँपालिका गाउँकर्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
अनुसूचि २ बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

अनुसूची १ बमोजिमको दरखास्त, अनुसूची ५ बमोजिमको योग्यता र अनुसूची २ बमोजिमको दस्तुर बुझाएको रसिद