FAQs Complain Problems

जिल्ला प्रशासन प्यूठानको मिति २०७८/४/१५ च.न. १९८ को पत्र अनुसार कोभिड-१९ संकट ब्यबस्थापन केन्द्रको च.न. २४ मिति २०७८/४/१३ को अनुमति पत्र सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: