FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र १

Post date Document
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७९ Tuesday, February 14, 2023 - 13:01 PDF icon ३४. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited). (2).pdf
विद्यायन समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७९ Tuesday, February 14, 2023 - 13:00 PDF icon ३३. विद्यायन समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि.pdf
सरुमारानी गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन २०७९ Tuesday, February 14, 2023 - 13:00 PDF icon ३२. सरुमारानी गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन.pdf
सरुमरानी गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७९ Tuesday, February 14, 2023 - 12:59 PDF icon ३१. सरुमारानी गाउँपालिकाकाो भुमि ऐन .pdf
समावेशीकरण निति २०७९ Tuesday, February 14, 2023 - 12:58 PDF icon ३०.समाबेशीकरण निति २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ Friday, July 8, 2022 - 13:58 PDF icon २९.आर्थिक ऐेन २०७९ final.pdf
सरुमारानी गापा विनियोजन ऐन, २०७९ Friday, June 24, 2022 - 15:57 PDF icon २८सरुमारानी गापा विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
सरुमारानी गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन, २०७८ Sunday, January 23, 2022 - 14:11 PDF icon स्वास्थ्य ऐन २०७८.pdf
सरुमारानी गाउँपालिकाको स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७८ Sunday, January 23, 2022 - 14:09 PDF icon स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि ऐन 2078final.pdf
सरुमारानी गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ Sunday, January 23, 2022 - 14:07 PDF icon बन ऐन २०७८ .pdf

Pages